Üdvözöljük a kedves Látogatókat az Agrárökonómiai Tanszék honlapján!

A Tanszék története

Az Agrárökonómiai Tanszék új nevét 2022. augusztus 1-én vette fel. Karon belüli átszervezések eredményeként a Tanszék több jogelőd keretein belül működött (1954-től Üzemtani Tanszék, 1987-től Vállalatgazdasági Tanszék, 1996-tól Üzemgazdasági Intézet, 2005-től Gazdaságtudományi Intézet, 2009-től Vállalatgazdasági és Vezetéstudományi Intézet, 2011-től Gazdaságtudományi Intézet, 2016 végétől Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék), számos tanszéki konstellációt magába foglalva.

Képzési profil

A Tanszék - 8 fő minősített oktatóval - legmarkánsabb oktatási feladata a gazdasági jellegű tárgykörök oktatása az agrárszakokon, továbbá gondozásunk alatt vannak a különböző képzési idejű Agrármérnöktanár MSc szakok. A Tanszék jövőképét jelentősen befolyásolhatja, hogy képzési repertoárja a közeljövőben két új szakkal bővül. Tervezett új szakjaink (Agrár- és üzleti digitalizáció BSc és Agrárközgazdász MSc) lehetőséget adnak a modern agrárközgazdasági és agrártudományi (precíziós mezőgazdaság, agrárdigitalizáció, REL és ellátási-lánc menedzsment) ismeretek átadására.

Részvétel a nemzetközi képzésekben

Minden oktatónk aktív szerepet vállal az Egyetem nemzetköziesítési folyamatában. A Mezőgazdasági, valamint Élelmiszermérnök BSc angol nyelvű képzésekben több éve oktatjuk a Human resource management, Basic Principles of Economics, Agricultural basic studies, Farm management I., II., Statistics, Basics of Accounting, Agricultural Economics I., Managing Enterprises tárgyakat, 2023-tól új tárgyakkal is bővül a palettánk (Rural tourism, Foreign Trade).

Fő kutatási területeink

  • Rövid élelmiszer-ellátási láncok (REL) szerepe, közösség által támogatott mezőgazdaság fejlesztési lehetőségei.
  • A hazai agrárvállalatok fenntarthatósági jelentéskészítési gyakorlatának vizsgálata.
  • A magyar élelmiszeripari vállalkozások pénzügyi helyzetének alakulásának elemzése.
  • Fenntarthatósági jelentések taxonómia szempontú értékelése az élelmiszer feldolgozásban.

Oktatási, szolgáltatási kompetenciáink

  • Agrár-élelmiszeripari (ágazati/üzemgazdasági) gazdasági elemzések, kiértékelés, tanulmánykészítés.
  • Fogyasztói és vásárlói preferenciák feltárása kvalitatív és kvantitatív piackutatási módszerek alkalmazásával.
  • Munkaszervezési feladatok megoldása, racionalizálási javaslatok készítése.
  • Gazdaságossági számítások, hatékonyság-vizsgálatok, költség- és jövedelem kalkulációk.

Vállalati, társadalmi kapcsolatok

A Tanszéknek széleskörű vállalati és szakmai kapcsolatrendszere alakult ki, oktatóink aktív szerepet vállalnak az AKI, a VEAB, az MTA Agrárközgazdasági Bizottsága, a Gazdálkodás szerkesztőbizottsága, az Agrárkamarák megyei szintű kirendeltségei valamint a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarának munkájában és a velük való együttműködésben. Az oktatáson/kutatáson kívüli tevékenységünk a szakmai/közéleti rendezvények, szakmai előadások, bemutatók ösztönzése és szervezése. Törekvésünk, hogy tehetséges hallgatóinknak biztos továbbtanulási lehetőséget, a munkaerőpiacra belépőknek pedig megbízható és gyakorlatorientált tudást tudjunk nyújtani.

 

 20201210_Vár_Kalmár.jpg

Tanszékvezető:


Dr. Troján Szabolcs
egyetemi docens, PhD


H-9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. /II. em./
Telefon: +36 96/566-643

 

Kari titkársági referens:

Kocsis Tímea

E-mail: kocsis.timea@sze.hu
Telefon: +36 96/566-792

 

 

Preliminary dissertation defense of Aliyev Tural 2024. június 18. 10:00 - 11:00
Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00