Üdvözöljük a kedves Látogatókat az Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék honlapján!

Az Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék új nevét 2016 végén vette fel. Karon belüli átszervezések eredményeként a Tanszék több jogelőd keretein belül működött (1954-től Üzemtani Tanszék, 1987-től Vállalatgazdasági Tanszék, 1996-tól Üzemgazdasági Intézet, 2005-től Gazdaságtudományi Intézet, 2009-től Vállalatgazdasági és Vezetéstudományi Intézet, 2011-től Gazdaságtudományi Intézet), számos tanszéki konstellációt magába foglalva.
Az Intézet - 12 fő főállású, minősített oktatóval - legmarkánsabb oktatási feladata a vidékfejlesztési szakok gondozása, minden képzési szinten és tagozaton. Mindemellett a gazdasági jellegű tárgykörök oktatását is végezzük a hagyományos agrárszakokon.

Kutatási területeink:

  • Közösség által támogatott mezőgazdaság
  • Humán erőforrás az élelmiszergazdaságban
  • Munkaerő-piaci elhelyezkedés támogatási lehetőségei
  • Agráregyetemek/agrárkarok szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben (science lab)

Oktatási, szolgáltatási kompetenciáink:

  • Agrár-élelmiszeripari (ágazati/üzemgazdasági) gazdasági elemzések, kiértékelés, tanulmánykészítés
  • Fogyasztói és vásárlói preferenciák feltárása kvalitatív és kvantitatív piackutatási módszerek alkalmazásáva
  • Stratégiai döntések előkészítése és végrehajtásuk támogatása piackutatási módszerekkel
  • Munkaszervezési feladatok megoldása, racionalizálási javaslatok készítése
  • Gazdaságossági számítások, hatékonyság-vizsgálatok, költség- és jövedelem kalkulációk.

A Tanszék munkájában hangsúlyozottan jelenik meg a hallgatók hetesi/üzemi szakmai gyakorlatainak szervezése. A feladatból adódóan a vállalkozói szférán belül széleskörű a kapcsolatrendszerünk.
További, az oktatáson/kutatáson kívüli tevékenységünk a szakmai/közéleti rendezvények, szakmai előadások, bemutatók ösztönzése és szervezése.
Törekvésünk, hogy tehetséges hallgatóinknak biztos továbbtanulási lehetőséget, a munkaerőpiacra belépőknek pedig megbízható és gyakorlatorientált tudást nyújtsunk.

 

Tanszékvezető:
Dr. Hegyi Judit
egyetemi docens, PhD
H-9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. /I. em./
Telefon: +36 96/566-701

 

Igazgatási ügyintéző:

Sellingné Dovigyel Katalin Mária

E-mail: sellingne.dovigyel.katalin@sze.hu
Telefon: +36 96/566-647Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00